Aandacht:

GEEN AFSPRAKEN MOGELIJK IN DE TOONZAAL VAN 10/07/2020 TEM 31/07/2020

Tijdens het bouwverlof blijft de winkel van Woodtex wel gewoon open! 

Luchtvochtigheid & parket

Wat moet je weten over parket & luchtvochtigheid ...

Regelmatig ontvangen wij telefoontjes of mails ivm de vraag over parket en luchtvochtigheid. Zeer dikwijls is dit ook tijdens de periode dat men de woning terug begint te verwarmen, en er soms scheurtjes, voegen of spleetjes vastgesteld worden in de parket.

Dit hoeft zeker geen reden tot ongerustheid te zijn, zoals U in dit dossier kan lezen ...

Waarom ontstaan er tijdens de winter scheurtjes en naden in uw parketvloer ?

Het is niet altijd makkelijk om de klanten uit te leggen dat het hier over een natuurlijk fenomeen gaat dat te maken heeft met het uitzetten en krimpen van hout. Hout is een materiaal dat zich aanpast aan het klimaat van de omgeving, zodat ook de vochtigheidsgraad van het hout en het volume van de parket constant veranderen.

De normale houtvochtigheidsgraad van 8 tot 10% stemt ongeveer overeen met een omgevingstemperatuur van 18 tot 22 graden Celsius, en met een relatieve luchtvochtigheid van 45 tot 65%.

De hierboven genoemde waarden vormen wel een jaarlijks gemiddelde. In de zomer zal men daar van nature uit boven gaan, en in de winter blijft men daar onder omdat de woning dan met een verwarmingsysteem wordt verwarmd. In de zomer zal het parket dus lichtjes uitzetten, en in de winter dan weer krimpen. Dit fenomeen is heel natuurlijk, maar toch blijven mensen wantrouwig over hun parket wanneer ze dit vaststellen in hun eigen woning.

 

 

Technische weetjes i.v.m. parket & luchtvochtigheid ...

Er werden in het verleden reeds vele testen gedaan door bekende instituten die onderzoeken verrichten ivm hout. Zoals reeds gemeld wordt parket in belangrijke mate beïnvloed door de omgeving. Het verstoren van deze omgevingsfactoren, vooral dan de luchtvochtigheid heeft enerzijds negatieve en anderzijds positieve invloed op houten vloeren. Bijvoorbeeld bij een luchtvochtigheid van 75% in de zomer en een temperatuur van +/- 20°C zal de houtvochtigheidsgraad gemiddeld  15% bedragen. In de winter, wanneer de kamers kunstmatig verwarmd worden daalt de luchtvochtigheid tot +/- 45%. De houtvochtigheid bedraagt dan gemiddeld 8%. Het is dan ook best mogelijk  dat in sommige verwarmde kamers, de  luchtvochtigheidsgraad nog lager zal zijn, en slechts 30% zal bedragen. De houtvochtigheid bedraagt dan nog maar +/- 6.5%.  De verschillende afwerkingslagen (olie, vernis, wax)  van de parket spelen hierbij geen rol, aangezien deze de uitwisseling van vochtigheid tussen hout en omgeving enkel vertragen, maar niet verhinderen zoals sommige klanten denken. De afwerkingslaag dient er in hoofdzaak voor om een blijvend mooi  uitzicht te verzekeren, en een makkelijk onderhoud van de parket, maar maakt hem zeker niet bestand tegen water of zeer hoge luchtvochtigheid.

Conclusie is dat er doorheen de verschillende seizoenen best bijkomende maatregelen dienen genomen te worden om het omgevingsklimaat zoveel mogelijk op een zelfde peil te houden.

 

parket & luchtvochtigheid - amerhout

Parket in de badkamer ?

Kan een parket in de badkamer gelegd worden, en zo ja , heeft deze dan speciale voorzieningen nodig ?

In een badkamer is de luchtvochtigheid gedurende een korte tijdspanne per dag zeer hoog. In een moderne woning is er normaal voldoende ventilatie voorzien zodat de luchtvochtigheid vrij snel weer naar een normaal niveau zal zakken. Het probleem zit hier in eerste instantie niet in de vochtige lucht, maar meer in de waterspatten. Bij vele parketsoorten zal dit water zicht een weg banen tussen de voegen en naden en daar op korte termijn een permanente vochtigheid creëren. Daardoor zal de parkettot het maximum zwellen, en zal het te sterk krimpen in periodes waarin de badkamer niet gebruikt zal worden (bv. vakantie). Hierdoor kunnen dan vervormingen optreden.

 

parket & luchtvochtigheid - amerhout

Welk type of soorten parket kan men in de badkamer plaatsen ... 

Het is dus belangrijk om te vermijden dat water tussen het hout kan indringen. Parket in een badkamer moet altijd volledig verlijmd worden, zodat er geen ruimte kan ontstaan waar water onder de planken kan blijven staan. Kies ook voor een stabiele houtsoort als parket. Bijvoorbeeld padoek, afromosia, afzelia, ipé, iroko, itauba, merbau of teak. Eventueel ook zachtere houtsoorten zoals Western red cedar zijn mogelijk.

Als afwerking kiest u best voor een vernis of olie die het oppervlak zoveel mogelijk afsluiten, maar zoals reeds eerder vermeld is een afwerkingslaag op parket niet bedoeld om waterdicht te maken, en zal hout altijd vocht opnemen. Bij parket in een badkamer is het wel aangeraden om indien nodig, regelmatig te controleren op spleetjes en voegen, zodat deze planken een extra laagje vernis of olie kunnen gegeven worden.

Zeer geschikt parket voor de toepassing in een vochtige ruimte is de scheepsvloer. Kenmerkend voor dit type vloer is de combinatie van hout met een rubbervoeg. Teak is bv. een aanrader voor deze specifieke toepassing, maar ook andere houtsoorten zijn mogelijk. Het rubber dan tussen de voegen van de houten planken wordt aangebracht verhindert de insijpeling van vocht.

Laat echter nooit waterplassen op parket staan, zodat het niet de tijd krijgt om volledig door te dringen.

parket & luchtvochtigheid - amerhout

Uw gezondheid & Uw parket ...

Een constante luchtvochtigheidsgraad heeft zowel op de gezondheid van de bewoners als op de kwaliteit van de parket een gunstig effect. Deze waarden kunnen eenvoudig nagekeken worden met een hygrometer.

Indien er geen rekening wordt gehouden met bovenstaande info, en er bv. niet voor bijkomende bevochtiging van de ruimte wordt gezorgd , droogt uw parket onvermijdelijk uit.  Dit zou natuurlijk zeer jammer zijn, zeker aangezien het weinig moeite kost om de vochtigheidsgraag op peil te houden. Er kunnen natuurlijk ook vochtigheidsregelaars gebruikt worden om dit nog makkelijker op peil te houden. Deze toestellen dienen dan natuurlijk ook weer onderhouden te worden, en moet met regelmatig de filters vervangen om effectief te blijven. Trouwens … waterverdampers die men soms aan de radiators ziet hangen volstaan niet om de luchtvochtigheid op peil te houden.

Als uw parket gedurende een droge periode niet voldoende vocht kan opnemen gaat hij krimpen, en kunnen schilfers en barsten zichtbaar worden. in extreme gevallen kunnen de planken zicht gewoon lostrekken.

Om alle bovenstaande redenen (omgevingsfactoren, houtvochtigheid, verwarmingsystemen) is het bijna onvermijdelijk dat voegjes optreden in uw parket?  Voegen van 0.1 tot 0.5mm zijn zeer normaal. Voegen van 0.5 tot 1mm vallen op en leiden tot bezorgdheid, maar vormen op zich nog geen probleem. Hier kan met wel best nakijken wat de oorzaak kan zijn. Voegen van meer dan 1mm zijn niet meer acceptabel, en dan zit men met een vochtprobleem. Voegen van meer dan 1mm komen namelijk enkel en alleen voor wanneer de luchtvochtigheid niet gecontroleerd en /of bijgestuurd werd.

Nuttige tips i.v.m. luchtvochtigheid en parket in uw woning ...

Beperk verluchten en ventileren :  wanneer het buiten vriest is het beter om ’s morgens het raam of de deur korte tijd helemaal open te zetten, dan de hele dag constante aanvoer van droge buitenlucht te hebben.

Meer vochtige lucht verspreiden : door na het douchen of baden de muren en de vloer niet onmiddellijk droog te maken, en de deur van de badkamer op te houden, wordt de vochtigheidsgraad in de woning verhoogd.

Verwarming niet te hoog : de verwarming van een huis heeft veel invloed op de luchtvochtigheid. Warme lucht droogt meer uit.

Luchtbevochtiger : Om de luchtvochtigheid te regelen bestaan er luchtbevochtigers. Deze apparaten verdampen het water om zo de luchtvochtigheid te verhogen. De betere toestellen hebben een hygrostaat die kan ingesteld worden om de gewenste luchtvochtigheidsgraad te verkrijgen.  


© 2021 Woodtexprojecten - All rights reserved - Development by First Things